Frederiksens Isheste

Priser og betaling

 

Om betaling

 

 

Ved plads på faste hold betales forud pr. måned, senest den sidste dag i den forudgående måned. Ved tilmelding betales et depositum svarende til en måneds betaling. Depositum dækker sidste måned ved opsigelse, da der er en måneds opsigelse. Der er ikke undervisning i skolernes ferier og på helligdage. Der gives ikke erstatningstimer for de dage. Hvis Familien Frederiksens Isheste aflyser, aftales en erstatningstid.

 

 

Ved bookning af undervisningstimer eller rideterapitimer indsættes det fulde beløb senest 3 bankdage efter reservationen er aftalt, ellers bortfalder reservationen.

 

Ved fast ugentlig time/fast time hver anden uge, betales forud for kommende måneds timer, senest den sidste dag, i den forudgående måned. Ved tilmelding, betales et depositum, svarende til 4 timer ved fast ugentlig time og for 2 timer ved fast time, hver anden uge. Depositum dækker hhv. sidste 4 eller sidste 2 timers betaling ved opsigelse, da der er en måneds opsigelse.

 

Afbud til aftalte timer:

Det indbetalte beløb tilbagebetales ikke ved afbud mm, kun hvis Familien Frederiksens Isheste aflyser, aftales en erstatningstid. Dog er det sådan, at for elever, som har en fast ugentlig time eller fast time, hver anden uge, gives erstatningstime ved afbud, senest på ugedagen 2 uger før den aktuelle time. Det gælder kun afbud i mindre omfang f.eks. ved planlagt ferie. Ved senere afbud, end 2 uger før den aktuelle time, gives ikke erstatningstime. 

 

 

Betaling kan ske ved Bankoverførsel til:  

 

Nordea:      Registreringsnummer: 2430    Kontonummer: 6292864564

 

 

VIGTIGT: angiv altid: navn, hold, dato og tid. F.eks: Maja Frederiksen, undervisning, 01.09, kl. 10

 

 

 

Prisliste

 

Undervisning

 

 

Enetime

Fast ugentlig enetime, forudbetalt for en måned

10 timer som bookes og forudbetales

Undervisning med 2 elever (skal have haft enetime først)

 

 

 

 

 

575 kr. pr time

475 kr. pr time

4750 kr.

850 kr. pr time i alt

 

 

 

Hold for børn, unge og voksne

 

Børnehold: Føllene og Mulerne

Ungdomshold: Mankerne, Hestepasserhold

 

Voksenhold: Børsterne og Hopperne

 

 

 

 

 

 

 

900 kr. pr. måned

900 kr. pr. måned

 

1100 kr. pr. måned 

 

 

 

 

 

 

Ridelejre i skolesommerferien

 

For unge 12-18 år, 5 dage, mandag – fredag.

For voksne, 5 dage, mandag – fredag.

For børn som går på vores børnehold, mandag-onsdag

 

 

4500 kr.

4500 kr.

2600 kr.

 

 

Rideterapi

 

Enetime

Fast ugentlig time, forudbetalt for en måned

 

 

Fast hold 1 time 1 gang ugentligt, 4 elever.

Fast hold 1 time 1 gang ugentligt, 2 elever.

 

Introduktion til rideterapi, max 6 personer

Incl. personale

 

 

Skriftlig udtalelse

 

Vi har elever som får tilskud fra kommunen til rideterapi

 

 

675 kr. pr time

575 kr. pr time

 

 

6400 kr. pr hold

3200 kr. pr hold

 

3000 kr. for 2 timer

 

 

 

550 kr.

 

 

 

Kursus: Hesten som pædagogisk/terapeutisk.

Depositum ved tilmelding 5000 kr. Depositum og restbetaling refunderes ikke ved afbud.

10.000 kr.

 

 

 

Priserne er gældende fra august 2017