Frederiksens Isheste

Undervisning - enetimer eller hold

 

I det her menupunkt kan man læse om vores undervisning.

 

 

Det gælder både enetimer og hold. Der er undermenupunkter for hhv. entimer, børnehold, ungdomshold og voksenhold.

 

 

Men for alle gælder, det som står her.

 

 

 

Generel information om deltagelse i undervisning, både enetimer og hold. 

 

Al vores undervisning tager afsæt i en pædagogisk tilgang. Det gælder både ved enetimer og hold.

 

Vi arbejder først og fremmest med rytterens forståelse af hestens signaler og adfærd, balance, opstilling, vejrtrækning og brug af kroppen.

 

Vores fokus er at dygtigøre rytteren så denne kan hjælpe hesten til at bære sig korrekt og adlyde uden unødvendig indvirken og spændinger. Hos os er der stor forskel på at bruge hesten som tranport eller at ride den - her rider vi. Ridning er ikke bare noget man gør, det kræver indsigt, kropsbevidsthed, teknik, tålmodighed og koncentration. Der ud over masser af træning.

 

Centereret ridning, grunddressur, biomekanik og anatomi hos hest og rytter, hestens adfærd, kommunikation og signaler. Rytterens brug af kroppen og dennes signaler og hjælpere. Jordarbejde herunder fundamentklasse “Horses in harmony”, longering, samarbejde og kommunikation. Signaltrænig og indlæring/ positiv og negativ forstærkning.

 

I undervisningen af børn bruger vi vores pædagogiske baggrund og møder barnet der, hvor det er rent udviklingsmæssigt - vi inddrager leg, ballance, kontakt mv.

 

Til undervisningen bruger vi både Islandske heste, Fjordheste og Shetlandsponyer.

 

 

 

 

Praktisk information.

 

Der er lukket i skolernes ferier og på helligdage. Der gives ikke erstatning for de dage. Vinterferie er i uge 8.

 

 

Afbud til aftalte timer: 

Der gives ikke erstatningstime ved afbud fra eleven, kun hvis Frederiksens Isheste aflyser gives erstatningstime.  Dog er det sådan, at for elever, som har en fast ugentlig time eller fast time hver anden uge, gives erstatningstime ved afbud senest på ugedagen 2 uger før den aktuelle time. Det gælder kun afbud i mindre omfang, f.eks. ved planlagt ferie. Ved senere afbud gives ikke erstatningstime.  

 

 

Ansvar: 

Al færden på vores område, herunder ridning og omgang med heste og ponyer hos Familien Frederiksens Isheste,  foregår på eget ansvar. 

 

 

Smittebeskyttelse: 

For at beskytte vores heste og undgå smitte, der i værste fald kan føre til aflivning, er det vigtigt at : tøj og udstyr bliver vasket/steriliseret efter brug i samvær med andre heste. Dette skal gøres hver gang udstyret/rytteren har været i kontakt med andre heste - selv en ridehandske med lidt hestesavl kan bringe smitte fra stald til stald. 

 

 

Vægtgrænse: 

Da den islandske hest er en lille hest har vi en vægtgrænse på 85 kg.

 

 

Tilmelding til hold, undervisning og ridelejr eller tilmelding til rideterapi: 

Vi beder alle der tilmelder eller indskriver elever om, at være opmærksom på, at eleven bliver tilmeldt det rette tilbud eller hold indenfor normalområdet, herunder ridehold, undervisning og ridelejr eller specialområdet, herunder rideterapi. Det er vigtigt, at alle elever bliver placeret, der hvor de har behov, således at de rette ressourcer er til stede. Dette er for både den enkelte elev, hestene, de øvrige elever og for vores tilrettelæggelse af arbejdet. Vi forbeholder os retten til at udmelde eller omplacere elever, der er tilmeldt under forkerte eller manglende oplysninger, uden tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr, depositum mv. Er du i tvivl om placering af en elev, bedes du rette henvendelse til os, så vi i samarbejde kan finde den helt rigtige plads.