Priser og betaling

Hold forudbetales pr. måned. Der betales ikke for juli måned. Ved tilmeldings til hold betales desuden et depositum svarende til en måneds betaling, som dækker sidste måned ved opsigelse. Der er en måneds opsigelse. Der er ikke undervisning i skolernes ferier og på helligdage. Der gives ikke erstatningstimer for de dage eller ved afbud. Hvis Familien Frederiksens Isheste aflyser, aftales en erstatningstid.

Ved bookning af undervisningstimer eller rideterapitimer indsættes det fulde beløb senest 3 bankdage efter reservationen af aftalt, ellers bortfalder reservationen. Der gives ikke erstatning ved afbud. Hvis Familien Frederiksens Isheste aflyser, aftales erstatningstid.

Ved fast ugentlig time – undervisning eller rideterapi – betales for kommende måneds timer, senest den sidste dag i den forudgående måned. Ved tilmelding betales desuden et depositum, svarende til 4 timer, som så dækker sidste 4 timer ved opsigelse. Der er en måneds opsigelse.

Har man en fast ugentlig time, kan afbud i mindre omfang, f.eks ved planlagt ferie, ske senest på ugedagen 2 uger før den aktuelle dag. Ved afbud senere, bortfalder timen. Hvis Familien Frederiksens Isheste aflyser, aftales erstatningstid.

Betaling sker ved indbetaling til Nordea Bank:      Registreringsnummer: 2430    Kontonummer: 6292864564

VIGTIGT: angiv altid: navn, hold, dato og tid. F.eks: Maja Frederiksen, undervisning, 01.09, kl. 10