Certificeret uddannelse i: Pædagogisk hesteassisteret arbejde

Pædagogisk hesteassisteret arbejde – 

med afsæt i at hesten kan hjælpe mennesker med psykiske og sociale udfordringer.

Uddannelsen tager afsæt i den mangeårige pædagogiske hesteassisterede praksis ved Familien Frederiksens Isheste og indeholder en varieret undervisning basseret på øvelser, cases, teori og forskning. Underviserne har mangeårig uddannelse inden for mennesker såvel som heste og mere end et årtis praksis erfaring indenfor emnerne.

Der bliver lagt stor vægt på hestene, både det professionelle hestehold, træningen af hestene, hestevelfærd og adfærd, udstyr, arbejde med hestene fra jorden såvel som fra ryggen. Etiske overvejelser omkring inddragelsen af hestene i pædagogisk hesteassisteret praksis og valg af egnede heste. Ud fra cases med forskellige elever i den pædagogisk hesteassisteret praksis, vil vi både teoretisk og med konkrete øvelser med heste gå i dybden med hvordan vi med afsæt i en pædagogisk hesteassisteret tilgang kan hjælpe mennesker med psykiske og sociale udfordringer i samarbejde med hestene.


Hvem henvender uddannelsen sig til: Uddannelsen henvender sig til fagfolk der ønsker at arbejde professionelt med heste og mennesker, eller allerede er i gang og ønsker at tilegne sig inspiration og viden. Pædagoger, lærere, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter og andre fagfolk, undervisere på rideskoler der mangler en pædagogisk eller anderledes tilgang til undervisningen særligt hvis man har elever med psykiske udfordringer eller særlige behov.


Overordnede temaer:

Det relationelle arbejde med heste og mennesker

Afbalancering af nervesystemet og spejlneuroner

Kroppen og kropssproget

Hestevelfærd, hestehold, træning, ridning og etik

Naturen som arbejdsrum, fysiske arbejdsrum og indretning

Uddannelsens opbygning:
4 moduler + en eksamens dag
Imellem hvert modul skal der afleveres en opgave med afsæt i modulets tema.
Efter 4 modul laves eksamens opgave og efterfølgende vil der være eksamen med både fremlæggelse og en praktisk hesteprøve.
Der vil være gæstelærer på enkelte moduler samt udefra kommende kompetente kvalificerede fagfolk som censor på både hesteprøve og eksamensopgave.
Uddannelsen er deltidsstudie og modulerne afholdes lørdag-søndag – uddannelse 200 t.
Der skal afsættes ca. 20-30 timer til selvstudie imellem hvert modul dette inkludere teori, tilrettelæggelse af pædagogisk hesteassisteret forløb, opgave. En del af selvstudie vil inkludere gruppearbejde så deltagerne kan bruge hinanden.

Pris. 20.000 kr. der inkluderer materiale, forplejning mm.
Beløbet kan deles op i 2 rater, ved betaling af det fulde beløb gives rabat på 5% = 1000 kr.

Der vil være teori tilknyttet hvert modul og aflevering af en afsluttende skriftlig opgave. Der bliver KUN udstedt Certifikat ved deltagelse af hele uddannelsen og efter den afsluttende opgave er godkendt. Uddannelsen er godkendt af Rideterapeutforeningen og kan bruges ved medlemsansøgning hvis ansøger opfylder kravene om mellemlang uddannelse på professions bachelor niveau www.rideterapeutforeningen.dk

Uddanelse og Certificering i 2024/2025:
Modul 1:14+15 september 2024
modul 2: 2+3 november 2024
Modul 3: 18+19 januar 2025
Modul 4: 5+6 april 2025.
Eksamen og Certificering i maj måned 2025.
– Alle dage ca. 10.00-17.00.
– Max 8 deltagere

Praktisk info:
Sted: Pædagogisk Center for mennesker og heste
Familien Frederiksens Isheste
Tilmelding på info@frederiksens-isheste.dk